Foreningen FerieRytter er udsprunget fra Lolland-Falster, hvor den startede i 2013.
På Hesteturismekonferencen i 2017 viste det sig, at Hesteturisme i Danmark har brug for en samling. Derfor er bestyrelsen i FerieRytter nu udvidet med stærke kræfter fra flere dele af Danmark. FerieRytter består nu af fire personer: Merethe Kepp, Nina Lemkow, Liv Malskær og Flemming Kepp.
Læs mere om den nye bestyrelse i foreningen FerieRytter

Vi tager afsked med Tove Niclasen og med John Jensen og takker for deres store indsats siden de allerførste tanker i 2011! 

Foreningen FerieRytter har på en ekstraordinær generalforsamling den 2. september 2018 ændret vedtægterne. FerieRytters nye formål er at udvikle og fremme hesteturisme i Danmark på lokalt og nationalt niveau samt at arbejde for at synliggøre hesteturisme som en kilde til landdistriktsudvikling. 
Foreningens formål søges opfyldt via et bredt samarbejde.

Vi vil arbejde for at blive det talerør for hesteturisme, som der er behov for i Danmark. Vi glæder os til at samarbejde med offentlige og private aktører på området. Vores første opgave er at fremlægge vores tanker om ‘Hesteturisme som facilitator for landdistriktudvikling’ på en stor konference i Italien – mere om dette i en pressemeddelelse om et par dage.