Oversigt og overblik

FerieRytters ambition er at få hesteturismen i Danmark til at blomstre.
Derfor sætter vi også stor pris på det store frivillige arbejde der fremmer ridning i naturen – det være sig rideruter, hestelaug, lods- og skovejere, private personer m.fl.

Vi vil prøve at skabe et overblik over de steder i Danmark, hvor der er fokus på ridning i naturen.

Du kan hjælpe med at kortlægge rideruter – se mere på Dansk Islandshesteforenings Projekt Ridespor

Rideruter

Rideruten i Nordvendsyssel Efter 18 års arbejde er 200 km rutelagt med deltagelse af 200 lodsejere gennem Hjørring og Frederikshavn kommuner. Rutekort. Overnatning.

Hannenovskovens Hestelaug Samarbejde om ridestier siden 2004 mellem lokale ryttere og (den eneste) statsskov på Lolland-Falster. Fællesture første søndag i hver måned året rundt. Stor P-plads til hestetrailere. Pausefolde. Folder med kort.

Riderute Lolland-Falster Paraply for 7 lokale rutelaug. Fællesture, TREC, foredrag, ferie.

Riderute Sydfyn  75 km sammenhængende riderute i Sydfyns smukke landskaber. Høhoteller. Rutekort. Salg af ridekort.

Rideruten Thy 100 km rute gennem Nationalpark Thy, Nordjylland. Høhoteller. Rutekort.

Corselitze Rutelaug 75 km rideruter i bøgeskove langs Falsters østersøkyst.

Riderute Als. 100 km til ridning og kørsel på øen. Overnatning.  

Ridespor Ringkøbing-Skjern kommune  Forening af ryttere og hesteaktører stiftet i 2016