Gældende betingelser ved bestilling af feriepakke

Med mindre andet er anført i ordrebekræftelse, faktura eller på anden måde oplyst ved bestilling gælder følgende betingelser. Disse betingelser bedes gennemlæst grundigt, da de sammen med faktura og ordrebekræftelse udgør aftalegrundlaget mellem kunden og FerieRytter.

Arrangement:
FerieRytters feriepakker er arrangeret af FerieRytter i samarbejde med lokale virksomheder og privatpersoner.

Bestilling:
Personen, som har udfyldt bestillingsskemaet, og som fakturaen udstedes til, skal være fyldt 18 år og vil være ansvarlig for hele reservationen samt betaling for denne.

Denne person accepterer samtidig nærværende betingelser på vegne af alle de personer, der er anført som deltagere på fakturaen. 
 
Udfyldt bestilt feriepakke skema påført alle deltagere, skal fremsendes til FerieRytter sammen med depositum for turen (ved mindre end 10 uger til rejsens start, fuld betaling). 
 
Alle deltagere på en feriepakke udfylder deltagerskema for sig selv og sin hest. Link til disse skemaer fremsendes pr mail sammen med fakturaen.
 
Depositum og betaling:
Når bestillingsskema og korrekt betaling er modtaget, fremsendes ordrebekræftelse. Der tages forbehold for ledig kapacitet. Depositum udgør 50% af den samlede pris.

Feriepakken skal være betalt senest 30 dage før ferien. Ved bestilling senere end 30 dage før feriens afholdelse betales hele beløbet på én gang.

Prisændringer:
Priserne er baseret på de, i bestillingsøjeblikket, gældende priser. Ifølge lovgivningen kan FerieRytter forhøje den aftalte pris, som følge af stigende udgifter f.eks. værelseomkostninger i form af ændret ønske.
 
Eventuelle andre prisstigninger – som ikke skyldes ændret ønske fra kunden –  skal varsles senest 20 dage før feriens påbegyndelse og må ikke overstige 10% af feriens averterede pris.
 
Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit afbestille feriepakken.
 
Ændringer fra kundens side:
Såfremt at feriepakken ønskes ændret efter modtagelse af bekræftelsen, skal anmodning om dette fremsendes skriftligt pr mail. 
Det kan ikke garanteres, at ændring kan fortages. Kan ændringen lade sig gøre, opkræves et ændringsgebyr på 500,- kr. per person, samt evt. prisforskel og gebyrer fra underleverandører.

Reserverede feriepakker kan overdrages til en anden. Dette skal meddeles senest 2 uger før afrejse.  

Overdrages feriepakken opkræves et gebyr på DKK 500,- . Gebyret skal betales før vi kan bekræfte ændringen.

Annullering fra kundens side:
Skulle du eller nogle af dine medrejsende ønske at annullere feriepakken efter denne er bekræftet, skal den ansvarlige for reservationen meddele  dette på skrift pr mail. Annullering vil først finde sted, når den skrftlige annullering er modtaget.

Følgende annulleringsgebyrer opkræves pr. person;

  • Annullering 70 eller flere dage før afrejse: depositum.
  • Annullering 69 til 29 dage før afrejse: 50 % af rejsens pris + kr. 500,-.
  • Annullering mindre end 29 dage før afrejse: 100 % af rejsens pris.

Ændringer eller annullering fra FerieRytters side:
FerieRytters feriepakker planlægges langt ud i fremtiden. FerieRytter forbeholder sig derfor ret til ændringer der også kan omfatte allerede bekræftede reservationer.

Skulle der komme en større ændring f.eks. at hele feriepakkens oprindelige formål ændres, at der ændres på standarden, at start eller sluttidspunkt ændres mere end 12 timer eller at startsted eller/slut ændres væsentligt, har kunden tre muligheder: 
(1) Acceptere ændringen 
(2) Vælge en anden feriepakke uden ændringsgebyr, dog skal kunden betale en evt. difference, hvis feriepakken er dyrere. Hvis feriepakken er billigere end den oprindeligt fakturerede tilbagebetales differencen.
(3) Annullere feriepakken omkostningsfrit. 

Ovenstående vil ikke være gældende ved mindre ændringer.

I tilfælde af annullering eller væsentlige ændringer, erstattes ikke tabt ferie eller andre udgifter forbundet med dette.

Force Majeure:

I tilfælde af Force Majeure (udefra kommende omstændigheder, som FerieRytter eller samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller mulighed for at forudse) kan FerieRytter eller samarbejdspartnere blive nødt til pludselig at aflyse feriepakken. I et sådant et tilfælde, tilbagebetales feriepakkens fulde pris ikke. 

Der kan ikke derudover gøres krav på erstatning, heller ikke for arrangement købt hos andre udbydere.

FerieRytters ansvar:

FerieRytter påtager sig ikke ansvar for hest og rytter. Kunden forventes selv at være tilstrækkeligt forsikret.

Kundens ansvar:

Kunden er forpligtiget til at møde op som aftalt på de oplyste steder ved feriepakkens start og afslutning, at optræde uden at være til gene for andre og ikke udøve skade på andres ejendom.

Kunden skal selv betale erstatning for den skade der evt. måtte øves på andres ejendom og FerieRytter erstatter ikke mistede rejsedage eller andre udgifter, forbundet med dette.  

Det er kundens ansvar straks ved modtagelse af faktura, ordrebekræftelse og øvrige papirer, at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det aftalte.

Reklamation:

Reklamation over mangler på feriepakken skal rettes til FerieRytter, så snart manglen konstateres, således at der er mulighed for straks at afhjælpe problemet. 

Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være FerieRytter skriftligt pr mail i hænde senest 25 dage efter rejsens afslutning.

Sikkerhed og sundhed:

FerieRytter kræver at alle ryttere bærer godkendt ridehjælm på alle rideture.

Ligeledes skal alle trafikregler overholdes ved ridning på offentlig vej.

FerieRytter kræver at deltagende heste er vaccinerede. Hestepas, skal fremvises ved anmodning.

Det er kundens ansvar at medbragte heste er registrede og vaccinerede efter gældende bestemmelser og at samtlige heste er sygdomsfrie.

Får FerieRytter begrundet mistanke om at medbragte heste bærer smitsom sygdom, bortviser FerieRytter øjeblikkeligt hestene og det er ejers ansvar at borttransportere samtlige medbragte heste.
 
Kunden skal selv betale erstatning for den skade der evt. måtte øves på andres dyr og FerieRytter erstatter ikke mistede rejsedage eller andre udgifter, forbundet med dette.
Beskyttelse af personoplysninger:

De oplysninger, der opgives på bestillingsskemaet, vil kun blive videregivet, såfremt det har relevans for feriepakken, såsom specielle ønsker m.v.

FerieRytter vil aldrig videregive personlige oplysninger til personer eller firmaer, der ikke er direkte involveret og har relevans for den aktuelle feriepakke.