FerieRyttere viser hensyn

FerieRytter har flere steder lavet privataftaler med gods-, lods-, og skovejere om ridning på deres områder.

Det er vigtigt at vores gæster viser hensyn og udviser god rideskik, så FerieRytter fortsat kan udbyde hesteferier i disse skønne områder.

FerieRyttere er ambassadører for FerieRytter og er med til at sprede det gode budskab om, at der er plads til os alle.

FerieRytters orange hattebånd er garanti for at FerieRyttergæsten får en særlig opmærksomhed og service, og det er samtidig gods-, lods-, og skovejernes garanti for, at der er betalt ridekort for vores gæster.

Vi har derfor skrevet lidt om god rideskik, som er de råd Dansk Islandshesteforening også opfordrer til.

GOD RIDESKIK

Vis hensyn til andre trafikanter. Skridt forbi og hold bedst mulig afstand til biler, fodgængere, cyklister, mountainbikere, hundeluftere, løbere og andre. Se dig tilbage og efterlad så få spor som muligt.

Tilpas ridning efter vejens beskaffenhed. Grusveje og andre ubefæstede veje og stier er sårbare, især i våde perioder.

Undgå at ride  på de områder af grusveje, hvor cyklerne kører. Rid helt ude i vejsiden eller eventuelt på midterrabatten.

Husk altid, at der kommer andre brugere efter dig.

Vis hensyn, så er der plads til, at alle kan få gode naturoplevelser.

God tone at hilse pænt. Kommer man ridende bagfra, bør man bede om lov til at passere.

Sæt farten ned. Når man møder fodgængere, cyklister eller andre ryttere, skal man i god tid sætte farten ned og passere i skridt med så stor afstand, som forholdene tillader.

Vær opmærksom når du passerer folde med dyr. Skridt forbi, hvis du er usikker på, hvordan dyrene reagerer.

Vær særlig opmærksom i pattedyrs og fugles yngletid.

Et roligt ridt giver de største naturoplevelser!

Du kan læse mere om færdsel med hest i naturen på Naturstyrelsens hjemmeside

Dansk Islandshesteforenings folder: Hensynsfuld og sikker ridning i naturen  Naturfolder_2008