Saxfjedgård ligger ved Fuglereservatet Hyllekrog på Sydlolland

 

De vilde Exmoor heste ved Saxfjed
De vilde Exmoor heste ved Saxfjed

Saxfjedgård ejes af Kiki og Claus Boserup og drives med planteavl. Den grænser op til Naturreservatet Saksfjed-Hyllekrog, der er et af Fugleværnsfondens største reservater – 163 hektar løvskov, strandeng og klit. 

Området er et af Østdanmarks vigtigste for trækkende rovfugle og rastende vadefugle, gæs og svaner.
Vilde Exmoor heste er sat ud i Naturreservatet, hvor de afgræsser området. Det første føl blev født i 2015.

Saxfjedgård ligger ca 1500 m fra Østersøen og der må rides på Saxfjedgårds private område og ad småveje ved Naturreservatet og langs stranden.
Du rider ad alléen op til gården og langs levende hegn, afvandingskanaler og private markveje.

Saksfjed Inddæmningen er skabt efter den store stormflod i 1872, der satte det halve Sydlolland under vand. Stormfloden blev startskuddet til det 60 km lange sydlollandske dige og til omfattende landvindinger.

På Hyllekrogtangen er der af hensyn til de ynglende fugle adgangsforbud fra 1. marts til 15. juli.